N854


De N854 is een provinciale weg in de provincie Drenthe. De weg verbindt Dalen met Zweeloo. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N34 en N381. Het is deels een gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg.

Nieuwsberichten