N378


De N378 ligt in de provincies Drenthe en Groningen. De weg verbindt Gasselte met Stadskanaal. De weg kruist onderweg in Drenthe met de provinciale wegen N34 en N379. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten