N391


De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen en sluit aan op de N34 bij Erm. Bij Emmen vormt deze weg de gemeentelijke rondweg. Het is de belangrijkste verbinding tussen Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe.  Daarom heeft de N391 een ontsluitende functie voor het Veenkoloniale gebied met het landelijke wegennet (N34 en A37). De N391 is 21 km lang en werd in de jaren 1999 - 2000 aangelegd als 80-kilometerweg.

N391 Emmen - Ter Apel 'Veilig en snel'

In 2014 is het project N391 Emmen-Ter Apel 'Veilig en snel' van start gegaan. De weg is in 2014 verbreedt. De kruisingen zijn in 2016 en 2017 ongelijkvloers gemaakt. Daarna wordt de maximum snelheid op de N391 verhoogd van 80 naar 100 km per uur.

MMbereikbaar

Goede en veilige bereikbaarheid van Zuidoost-Drenthe is van economisch en maatschappelijk belang. Om dit te behouden is aanpassing van de weg Klazienaveen-Emmen (N862) en de Rondweg (N391) nodig. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen gaan samen verbeteringen doorvoeren waardoor u straks beter in en uit Emmen kunt komen. Veilig en vlot.

Projecten

De kruising Emmen-West vormt de aansluiting van de N391 op de N34. Hier wordt een nieuw knooppunt aangelegd met ongelijkvloerse kruisingen en een fly-over. De aanleg start naar verwachting najaar 2019.

De aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting van de provinciale wegen N391 (provincie Drenthe) en N366 (provincie Groningen) is gereed. De nieuwe aansluiting is in juli 2018 in gebruik genomen.

De rotonde op de kruising van de Emmerweg met de N391 wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising, zodat het verkeer ongehinderd kan doorrijden.

De bouw van de ongelijkvloerse kruising in de N391 bij Roswinkel is voltooid. Op 13 november 2017 heeft gedeputeerde Henk Brink de naam van het nieuwe viaduct bij Roswinkel (N391/N379) onthuld.

Het eerste project dat is uitgevoerd, is de verbreding van de N391 tussen de kruising met de Emmerweg en de kruising bij Roswinkel. De weg is verbreed van 6,3 naar 8,9 meter.