Project Emmerweg/Emmerschans (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de Emmerweg bij Emmerschans omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Uitvoering werkzaamheden

Dit jaar gaat KWS 120.000 m3 grond en ruim 10.500 ton asfalt verwerken. In november 2021 starten de eerste werkzaamheden om het tracé vrij te maken. De aanleg van de nieuwe op- en afritten vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022, tegelijk met de reconstructie van de oostelijke en westelijke rijbaan van de rondweg.

Medio april 2022 kan het verkeer gebruik maken van deze nieuwe op- en afritten. Bijna alle rotondes in deze weg buiten de bebouwde kom zijn vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting.

Nieuw viaduct

Doordat over de bestaande rotonde geen verkeer meer rijdt, kan de bouw van het nieuwe viaduct over de Emmerweg starten. Een groot deel van het viadukt is naar verwachting komende zomer gereed. In september 2022 volgt de afwerking en wordt een nieuwe deklaag aangebracht op de N391. Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting in oktober 2022 klaar.

Focus op CO2-reductie

In het project wil KWS 30% CO2-reductie op brandstoffen realiseren door de inzet van elektrisch asfaltmaterieel en materieel dat draait of rijdt op HVO100 brandstof. HVO100 is een schone brandstof die schadelijke emissies sterk reduceert.

Ook bij het gebruik van beton is aandacht voor beperking van de CO2-uitstoot. Een deel van de prefab betonproducten, zoals betonbanden, bestaat uit geopolymeerbeton. Deze producten bestaan uit cementloos beton en dragen hierdoor bij aan een CO2-reductie. Het beton bestaat deels uit hergebruikt materiaal. Datzelfde doet KWS met het asfalt door eigen duurzame asfaltmengsels toe te passen.