Project Emmerweg/Emmerschans (N391)


De N391 en de N862 zijn voor de provincie Drenthe en de gemeente Emmen belangrijke verbindingen voor de bereikbaarheid van Emmen. Daarbij is een vlotte en veilige doorstroming voor de hele regio van belang. Om dit te realiseren wordt de Emmerweg bij Emmerschans omgebouwd tot een ongelijkvloerse aansluiting.

Planning

De voorbereiding om te komen tot een ongelijkvloerse aansluiting is bijna afgerond. Het plan is om in september 2021 te starten met de bouw.