Ongelijkvloerse kruising Roswinkel


De bouw van de ongelijkvloerse kruising in de N391 bij Roswinkel is voltooid. Op 13 november 2017 heeft gedeputeerde Henk Brink de naam van het nieuwe viaduct bij Roswinkel (N391/N379) onthuld. Het viaduct heet: Mandemoer.

Mandemoer

De inwoners van Roswinkel is gevraagd een naam voor het viaduct te bedenken. Er zijn 32 inzendingen binnengekomen, waaruit Mandemoer is gekozen. Er waren 7 inzendingen waar de naam Mandemoer in voorkomt. Daarom is geloot wie de winnaar is: mevrouw Wieringa-Joling was de gelukkige die de prijs ontving.

‘Mandemoer’ betekent: gemeenschappelijk moeras. Het is een veldnaam die op kaarten uit de 19e eeuw voorkomt voor deze locatie.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen op 24 oktober 2016. Voorafgaand aan de bouw van de rotonde, is eerst nog een deel van de N391 verbreed: het deel tussen Roswinkel en de N366. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, zodat de hinder voor de omgeving en voor het verkeer op de N391 zoveel mogelijk beperkt wordt. De aannemerscombinatie Reef Infra/Van Haarst voert de werkzaamheden uit.

Fasen

Hier volgt een overzicht van de werkzaamheden en de verkeershinder.

1. Verbreding N391 gedeelte Roswinkel tot N366

Deze fase is voltooid.

2. Aanleg rotondes en viaduct

Deze fase bestaat uit twee onderdelen:

  1. Aanleggen van de aansluitingen op de rotondes in de Roswinkelerstraat.
    Deze fase is voltooid.
  2. Aanleggen van de rotondes en het viaduct. Het verkeer wordt over de op- en afritten geleid. De bouw van het viaduct en de nieuwe rotondes is begonnen. Fietsers kunnen langs de Roswinkelerstraat blijven rijden.

Alle bouwwerkzaamheden zijn naar verwachting in oktober 2017 klaar. Dit is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Poelkikkers

In de natuurstrook langs de N391 bij Roswinkel zijn bij onderzoek door een ecoloog poelkikkers gevonden. Dit is een beschermde diersoort die niet mag worden verstoord. Daarom zijn de poelkikkers, na toestemming van het Ministerie van Economische Zaken, verplaatst naar een andere geschikte leefomgeving in de buurt. Er is een scherm aangebracht om te voorkomen dat de kikkers terug lopen. Als de werkzaamheden afgerond zijn, wordt er opnieuw een geschikte leefomgeving voor de poelkikker gemaakt op de plek waar ze zijn aangetroffen.

Impressie nieuwe situatie

Hieronder een impressie van het ontwerp van de nieuwe situatie.

Ontwerp viaduct Roswinkel

Het viaduct is ontworpen door Frans Beune (stedenbouwkundige/landschapsarchitect). Hij heeft pijlers bedacht die lijken op boomstammen. Het viaduct heeft overal afgeronde vormen, zoals aan de randen waar een overstekend stalen element een schaduw werpt op de betonnen randligger. Daardoor ziet het geheel er slank en organisch uit. Zachte natuurlijke vormen passen beter in het buitengebied, dan harde, volgens Beune.

Het verlichtingsontwerp is gemaakt door het Nederlands Licht Instituut.

Op het geluidsscherm dat op het viaduct en langs de weg komt te staan, zijn boomstammen afgebeeld. Dit idee is gebaseerd op de knuppelpaden die vroeger door het veen werden aangelegd (wegen van houten palen of boomstammen). De afbeelding op het scherm, dat gemaakt wordt van glasplaten, is een kopie van de oude veenweg die bij Nieuw-Dordrecht is opgegraven.