Over de N391


De N391 is aangelegd in de jaren 1999 - 2000 als 80-kilometerweg. Doel was de regio's Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe op een goede manier met elkaar te verbinden. Daarmee kregen beide gebieden een economische impuls en werd de verkeersveiligheid verbeterd in de dorpen waar het verkeer vroeger doorheen reed.

Bij de aanleg van de weg werd al rekening gehouden met een verdere toename van het verkeer op de N391. Daarom is er meteen voldoende ruimte gecreëerd om de weg te kunnen verbreden. In 2014 is de verbreding uitgevoerd zodat het verkeer nu 100 kilometer per uur kan rijden. De gelijkvloerse kruisingen (met rotondes) worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. De ongelijkvloerse kruising Roswinkel is klaar, evenals de aansluiting op de N366.