Aansluiting N366


De ongelijkvloerse aansluiting van de provinciale wegen N391 (provincie Drenthe) en N366 (provincie Groningen) is klaar. Het fonkelnieuwe knooppunt werd geopend op 20 juli 2018. Daarbij werd ook de naam van het viaduct bekend gemaakt: Huttenas. (zie bericht in rechter kolom)

Het verkeer maakt inmiddels gebruikt van de nieuwe aansluiting en het viaduct en kan nu ongehinderd doorrijden. De werkzaamheden zijn begonnen in september 2017.

In de nacht van 4 op 5 juni werden de liggers voor het nieuwe viaduct geplaatst. De liggers overspannen 26 meter en wegen elk 50 ton.

Foto's van werk in uitvoering

Ontwerp Knooppunt

Bij de aansluiting van de provinciale weg N391 op de N366 bij Ter Apel komt een nieuw verkeersknooppunt. Samen met de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde is het ontwerp voor dit knooppunt uitgewerkt. Begin 2015 is dit ontwerp tijdens een informatieavond in buurthuis de Vluchtweide in De Maten aan belangstellenden getoond en toegelicht. Het ontwerp is daarna aangepast mede naar aanleiding van opmerkingen die toen zijn gemaakt. Omdat het nieuwe knooppunt in twee provincies en twee gemeenten ligt, moeten al deze overheden het plan goedkeuren. Het ontwerp heeft instemming gekregen van de provincie Groningen en de gemeenten Emmen en Vlagtwedde.

Situatieschetsen

Toepassing AEC-bodemassen

Bij de aanleg van de hellingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde AEC-bodemas. Dit is een zwart, zandachtige materiaal. Het is restmateriaal afkomstig van de afvalverwerker Attero in Wijster. Eerst wordt een laag zand aangebracht, waarop de bodemas wordt gestort. Het geheel wordt afgedekt met folie.

Bodemas wordt vaker toegepast in de wegenbouw, zoals onlangs bij de aanleg van het viaduct in Roswinkel. De provincie heeft hiervoor gekozen om bij te dragen aan duurzaam bouwen: het recyclen van restmateriaal. Door bodemas toe te passen, er is geen zand nodig.

Onttrekking landbouwweg

De huidige landbouwweg (en de oversteek) bij de rotonde zal bij de reconstructie van de kruising vervallen. Uit verkeerstellingen blijkt dat er weinig van deze oversteek gebruik wordt gemaakt. Handhaven van de landbouwweg in de nieuwe situatie brengt veel kosten met zich mee. Vanwege het geringe gebruik en de hoge kosten, is besloten de landbouwweg ter hoogte van het nieuwe knooppunt te laten vervallen. Voor de onttrekking aan het openbaar verkeer volgen de gemeente Emmen en de gemeente Vlagtwedde elk een aparte procedure. Informatie hierover verloopt via de gemeenten.


Knooppunt N391-N366 geopend

IMG-20180720-WA0002

Vrijdag 20 juli is het nieuwe knooppunt van de provinciale wegen N391 (Drenthe) en N366 (Groningen) bij Ter Apel geopend. Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe en de heer Rob Bosma (namens gedeputeerde Fleur Gräper-Koolwijk), hoofd Beheer en onderhoud provincie Groningen, verrichtten de openingshandeling. Ook de wethouders Harrie Brunen (gemeente Westerwolde) en René van der Weide (gemeente Emmen) waren bij dit feestelijke moment aanwezig.