N855


De N855 is een provinciale weg in de provincies Drenthe en Overijssel. De weg verbindt Spier met Steenwijk. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N371 en N353. Het is deels een gebiedsontsluitingsweg en een erftoegangsweg.

Nieuwsberichten