N863


De N863 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Coevorden met Nieuw-Schoonebeek (grens met Duitsland). De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N382, N853 en N862. Het is deels een stroom weg en deels een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten


Aanleg rotondes Europaweg Coevorden

De provincie Drenthe legt twee nieuwe rotondes aan in de provinciale weg Europaweg (N863) bij Coevorden. De op- en afritten van de provinciale weg Rondweg (N382) sluiten op deze rotondes aan. Op de oostelijke rotonde wordt ook sportpark Klinkenvlier aangesloten. Het sportpark krijgt daarmee een nieuwe entree.