Aanleg rotondes Europaweg Coevorden


De provincie Drenthe legt twee nieuwe rotondes aan in de provinciale weg Europaweg (N863) bij Coevorden. De op- en afritten van de provinciale weg Rondweg (N382) sluiten op deze rotondes aan. Op de oostelijke rotonde wordt ook sportpark Klinkenvlier aangesloten. Het sportpark krijgt daarmee een nieuwe entree.

Planning

De werkzaamheden voor de aanleg van de rotondes zijn begonnen op 6 november en duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot en met 17 december 2017.

Bereikbaarheid

De wijken Ossehaar en Klinkenvlier blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De omleidingsroutes lopen via de Rondweg van Coevorden (N382). De bereikbaarheid blijft daardoor gegarandeerd. Landbouwverkeer wordt via het Stieltjeskanaal en/of de zuidelijke ringweg omgeleid.

Fietsers

De nieuwe fietspaden worden als eerste aangelegd. Daardoor heeft het fietsverkeer weinig hinder van de werkzaamheden. Alle bestemmingen blijven bereikbaar, ook het sportpark.

Verbetering verkeersveiligheid

De provincie Drenthe maakt op- en afritten van provinciale wegen veiliger door ze te laten aansluiten op rotondes. Rotondes zijn veiliger dan kruisingen. Voor de weggebruikers is de verkeerssituatie duidelijk herkenbaar als wanneer op- en afritten op dezelfde wijze aansluiten op rotondes.

Veiligheid voor fietsers

De aanleg van de rotondes in de Europaweg maakt het mogelijk om enkele al langer bestaande knelpunten op te lossen. De wijkvereniging Ossehaar en de sportclubs van sportpark Klinkenvlier signaleren al langere tijd een onveilige situatie bij de aansluiting en oversteek van de Europaweg. De oostelijke rotonde krijgt een vijfde aftakking, met een nieuwe toegang tot het sportpark. Fietsers kunnen daar straks op een veilig manier oversteken.

Samenwerking

De plannen voor deze aanpak zijn in nauwe samenwerking tussen de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, de BSV Ossehaar en de sportvereniging van sportpark Klinkenvlier uitgewerkt.

Parkeerterrein

Omdat de nieuwe toegangsweg naar het sportpark over het huidige (verouderde) parkeerterrein loopt, wordt dit terrein opnieuw ingericht. De huidige carpoolplaats aan de oostzijde van de Rondweg vervalt en wordt onderdeel van het nieuwe parkeerterrein van het sportpark.


Tekeningen

Planning project

Planning werkzaamheden Rotondes

Klik op de foto voor een grotere versie

Nieuwe situatie

Tekening-bewonersavond-19092017 (klein)

Klik op de foto voor een grotere versie