N372


De N372 loopt van de A7 bij Groningen via Peizermade en Roden naar Leek waar hij weer aansluit op de A7. Deze provinciale weg wordt beheerd door de provincies Drenthe en Groningen (Leek - A7 en Peize - Groningen). Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

De N372 is een van de drukste provinciale wegen in de noordelijke provincies. Vooral de aansluiting met de A7 bij Hoogkerk is een druk punt.

Nieuwsberichten


Uitleg doseerlicht en busbaan Peizermade

Met regelmaat staat er ‘s ochtends file voor Peizermade. Sommige automobilisten denken dat dit komt door het zogenaamde doseerlicht ten zuiden van Peizermade. Niet altijd is duidelijk wanneer en hoe de lichten werken. Een uitleg over de verkeerssituatie en de werking van het doseersysteem in combinatie met de busbaan.