Uitleg filedosering N372


Met regelmaat staat er ‘s ochtends file voor Peizermade. Sommige automobilisten denken dat dit komt door het zogenaamde doseerlicht ten zuiden van Peizermade. Niet altijd is duidelijk wanneer en hoe de lichten werken. Hieronder volgt een uitleg over de verkeerssituatie en de werking van het doseersysteem in combinatie met de busbaan.

Aanleiding: drukte op de N372

Al enige jaren staan er dagelijks files in de ochtendspits op de N372 vanuit Roden/Peize richting Groningen, soms tot aan Peizerwold. Verstoringen op de A7 zorgen voor extra verkeersdruk op de N372. De verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt, met de werkzaamheden rond de Aanpak Ring Zuid.

In het verleden had Peizermade te maken met stilstaande auto’s voor het keukenraam, met ongezonde uitlaatgassen en lawaai tot gevolg. Ook liepen bussen vanuit Roden/Leek ernstige vertragingen op.

Om de leefbaarheid van de bewoners van Peizermade te verbeteren, is gekozen om ten zuiden van Peizermade een doseersysteem te plaatsen.

Hoe werken het doseersysteem en de busbaan?

Zodra het verkeer zeer langzaam rijdt of in de file staat tussen Peizermade en de A7 bij Hoogkerk (en de bereikbaarheid van het Transferium Hoogkerk lastiger wordt), wordt het verkeer ten zuiden van Peizermade tegengehouden. Het verkeer moet hier wachten, totdat er weer ruimte beschikbaar is ten noorden van Peizermade. De wachtrij wordt hierdoor verplaatst van in Peizermade naar buiten Peizermade.

Voor een betrouwbaardere doorstroming van de bussen heeft de provincie Drenthe een busbaan aangelegd tussen Peizermade en Peizerwold. Zodra de verkeerslichten ten zuiden van Peizermade aan gaan, worden de bussen ter noorden van Peizerwold over de busbaan gestuurd. De busbaan ligt op het oude spoortracé, waardoor de reeds bestaande fundering en ruimte bij de aanleg gebruikt kon worden.

Voordelen voor omwonenden

Het doseersysteem knipt de bestaande wachtrij in tweeën. Een deel ten noorden van Peizermade en een deel ten zuiden van Peizermade. In het dorp zelf staat dan dus geen file. Dit komt de leefbaarheid ten goede; de inwoners hebben geen overlast meer van geluids- en geuroverlast van stilstaande (vracht)auto’s.

Voordelen voor het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer beschikt over een goed alternatief als er files staan. Zij kunnen langs de files naar het transferium rijden. Dat maakt de dienstregeling betrouwbaarder en zorgt voor minder kosten om het openbaar goed en efficiënt te laten rijden. De grootste winst is een kortere reistijd in de spits, waardoor het openbaar vervoer voor meer mensen een goed alternatief wordt voor de auto.