Vragen en antwoorden


Mogelijke vragen en antwoorden over de verkeerssituatie en de werking van het doseersysteem op de N372 bij Peizermade.

Vertraging?

Bij sommige automobilisten bestaat de indruk dat het doseerlicht vertraging oplevert. Dat is bij een goed werkend systeem niet het geval. De doseerlichten werken alleen als er een file is of dreigt te ontstaan, dus in een situatie waarin er ook zonder doseerlicht sprake zou zijn van vertraging.

Op welke tijden werkt het systeem?

Elke werkdag treedt het systeem in werking tussen 5.00 uur en 10.00 uur. Als er buiten deze periode een file wordt gedetecteerd ter hoogte van het transferium bij de A7, gaat het systeem eveneens aan.

  • Bij het inschakelen knippert het gele licht 15 seconden. Daarna volgt 4 seconden geel en 4 seconden rood licht.
  • Bij het uitschakelen gaat het licht 4 seconden op geel, 4 seconden op rood en daarna worden de lichten gedoofd.

Automobilisten geven aan dat dit soms een onverwacht moment van alertheid of geduld vraagt. Dit is helaas niet te voorkomen, tenzij het systeem altijd in werking zou blijven. Vanwege overlast voor omwonenden is dat geen geschikte oplossing.

Wordt de busbaan wel gebruikt?

Het gebruik van de busbaan tussen Peizerwold en Peizermade is afhankelijk van de verkeersintensiteit op de N372. Alleen als het druk is, rijden de bussen via de busbaan.

Het systeem geeft file aan, maar die staat er niet?

Het kan gaan om een storing. Na melding zal de provincie dat zo snel mogelijk gaan bekijken. Er kan ook sprake zijn van een ongelukkige situatie, waarbij een voertuig bij het transferium stilstaat op de filelus. Bijvoorbeeld om iemand uit te laten stappen of op de kaart te kijken. Als dat langer dan een minuut duurt, schakelt het systeem in.

Wat heeft dit systeem gekost?

De aanleg van de busbaan maakt onderdeel uit van een veel groter project, namelijk:

  • Verbreding van de N372 t.b.v. de verkeersveiligheid
  • Verbetering van het fietspad
  • Aanleg van de busbaan
  • ICT maatregelen (verkeerslichten + verkeerdoseersysteem)

De totale kosten van al deze maatregelen zijn € 1,3 miljoen, betaald door de Regio Groningen Assen en de provincie Drenthe.

Zie ook Filedosering N372