N382


De N382 is een provinciale weg in de provincie Drenthe. De weg verbindt Coevorden met de Duitse grens. Hier gaat de N381 over in Bundesstraße 403. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N34 en N863.  De weg vormt het noordelijk en oostelijke deel van de rondweg van Coevorden. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten