N858


De N858 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Norg met Donderen. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N373 en N386. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten