Wat betekent de wegmarkering?


Het Nederlandse wegennet is en wordt grotendeels voorzien van nieuwe belijning. De wegbeheerders in Nederland - Rijk, provincies en gemeenten - hebben afspraken gemaakt over welke lijnen passend zijn op welk soort weg.

Wat zeggen de lijnen op de weg?

De belijning vertelt u op wat voor soort weg u rijdt; wat u op deze weg kunt verwachten. Ze maakt u erop attent dat u rekening moet houden met tegenliggers of met mensen die uw pad kruisen. Dat is handig om te weten.

Dubbele witte lijnen op de weg

Stroomwegen

Op wegen die hoofdzakelijk bedoeld zijn om vlot van A naar B te rijden en waarop tegenliggers niet van elkaar worden gescheiden door een middenberm, worden tussen beide rijstroken twee witte lijnen aangebracht. Op deze wegen is inhalen gevaarlijk. Of inhalen is toegestaan, weet u door de bestaande verkeersregel toe te passen: bij doorgetrokken witte lijnen is inhalen verboden. Zijn de witte lijnen onderbroken, dan is inhalen toegestaan. Op enkelbaans autowegen zonder middenberm worden de dubbele witte lijnen opgevuld met een groene streep. Als u een groene streep ziet, weet u dus dat u op een autoweg rijdt.

Witte lijnen aan de zijkant van de weg

Gebiedsontsluitingswegen

Veel wegen hebben of krijgen een onderbroken lijn aan de zijkant van de weg. Deze markering wordt gebruikt op wegen waar in- en uitritten en kruisingen voorkomen. De onderbroken lijnen aan de zijkant vertellen u dat u rekening moet houden met weggebruikers die afremmen of plotseling stilstaan om af te slaan en met weggebruikers die de weg komen oprijden. De doorgetrokken lijn aan de zijkant van de weg wordt in de nieuwe situatie alleen gebruikt op trajecten waar geen in- en uitritten of kruisingen voorkomen, zoals op autowegen. U hoeft hier geen afslaand of kruisend verkeer te verwachten.

Geen lijnen midden op de weg

Erftoegangsverzamelweg

Ontbreken er lijnen midden op de weg? Dan rijdt u waarschijnlijk door woon- of verblijfsgebied of door buitengebied. In elk geval op een weg die niet bedoeld is om snel van A naar B te reizen. U deelt hier soms de weg met wandelaars, fietsers en ander langzaam verkeer. Stem uw rijgedrag hierop af. U kunt hier auto's tegenkomen die plotseling stilstaan om mensen in- en uit te laten stappen.