N376


Op deze pagina vindt u informatie over provinciale weg N376. De N376 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Rolde met Nieuw-Amsterdam. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N857, N374, N381 en N34. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten