N371


De N371 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Meppel met Assen. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N353, N855 en N381. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten


Vlot en veilig naar Smilde, Norg en Kloosterveen

In dit gebied zijn verschillende projecten in voorbereiding. Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Ook de Norgervaart passen we aan, zodat deze veiliger wordt. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.