N851


De N851 is een provinciale weg in de provincie Drenthe. De weg verbindt Rogat (rijksweg A28) met Meppel (rijksweg A32). Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten