Openbare verlichting


De provincie Drenthe is de beheerder van provinciale wegen en fietspaden. Deze liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Om deze wegen en fietspaden veilig te kunnen gebruiken is soms verlichting nodig. Maar de provincie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er niet te veel licht is.

In Drenthe vind je nog plekken die volledig donker zijn. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Omdat het hier donkerder is, hebben we ook relatief minder licht nodig als we een plek wél willen verlichten. Zo wordt de sterkte van ons licht 30% minder dan de landelijke norm. Er is een folder uitgebracht waarin u kunt lezen waarom er gekozen is voor dit beleid, en wat de provincie gaat doen om de combinatie van verkeersveiligheid en milieu samen te waarborgen.

In het kort

  • Provinciale wegen en fietspaden verlichten we alleen als er sprake is van een onveilige of onduidelijke situatie én op bijzondere plaatsen zoals carpoolplaatsen of tunnels.
  • We willen zo effectief mogelijk verlichten. We streven naar evenwicht tussen verkeersveiligheid en milieubelasting en houden daarbij rekening met sociale veiligheid.
  • We willen het milieu minder belasten door energiezuiniger lampen en betere materialen te gebruiken.