Verlichting en veiligheid


TNO heeft voor de provincie onderzoek gedaan naar verlichting en verkeersveiligheid. Daaruit blijkt dat minder licht niet leidt tot onveilige verkeerssituaties. Doordat men bij voorbeeld wat langzamer gaat rijden worden situaties vaak zelfs veiliger.

Nieuwe technische ontwikkelingen

Nieuwe technische ontwikkelingen zorgen voor energiezuinige lampen en betere armaturen, die bovendien milieuvriendelijker zijn. Het gaat er dus niet om hoevéél verlichting ergens staat, maar om wát er staat en hoé het er staat. Daarom beoordelen we op al onze provinciale wegen en fietspaden de huidige verlichting. Waar dat mogelijk is, passen we de verlichting aan. Bij de afweging letten we niet alleen op verkeersveiligheid, maar ook op het gevoel van veiligheid (ook wel sociale veiligheid genoemd) en op het milieu.

Sociale veiligheid

Omdat sociale veiligheid door mensen verschillend kan worden ervaren, hebben wen een enquête onder de Drentse bewoners gehouden. Door het voorleggen van een aantal praktijksituaties konden zij aangeven wanneer zij zich veilig of juist onveilig voelden. De resultaten zijn gebruikt voor de verdere uitwerking van het provinciale beleid. Hierbij streven we naar een goede balans tussen donker en licht.