N353


De N353 ligt in de provincies Drenthe en Fryslân en verbindt de N371 bij Havelte met de N380 bij Oudehorne. Het is een gebiedsontsluitingsweg met buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 80 km per uur. In Drenthe heeft de weg de namen Koningin Wilhelminalaan, Burgemeester Wijnoldyweg en Van Helomaweg.

Nieuwsberichten