N373


De N373 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Roden met Assen. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N372, N858, N919 en N371. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur. Op deze pagina staat meer informatie over de projecten en wegwerkzaamheden op de N373.

Werk aan de weg

Iedere weg heeft zo eens in de 15 jaar groot onderhoud nodig. Het asfalt wordt dan vervangen door een nieuwe laag. Zo ook de provinciale weg N373, het deel tussen Norg en Roden. Om de weg veiliger te maken worden ook aanvullende maatregelen uitgevoerd.

Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.

De N919 ligt in de provincies Drenthe en Fryslân. De weg ontsluit het gebied tussen Huis ter Heide en Oosterwolde. De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaar klachten gekregen over het weggedeelte van de N919 tussen de poortstenen. Langzaam rijdend en zoekend toeristisch verkeer en overstekende fietsers in combinatie met de gereden snelheid van het overige verkeer zorgen regelmatig voor onveilige situaties. Om de veiligheid te vergroten is de provincie voornemens om de snelheid op dit traject te verlagen naar 60 km per uur.

Nieuws over de N373

Er zijn momenteel geen berichten beschikbaar voor deze weg.

Reconstructie N373 Norgervaart

De N373 (Norgervaart) wordt tussen de Norgerbrug en de aansluiting met de N919 (Veenhuizen) gereconstrueerd. De veiligheid voor fietsers langs dit deel van de N373 wordt vergroot en de leefbaarheid verbeterd.