N373


De N373 ligt in de provincie Drenthe. De weg verbindt Roden met Assen. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N372, N858, N919 en N371.. Het is een gebiedsontsluitingsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten


Ontwerp reconstructie N373 Norgervaart

De N373 (Norgervaart) wordt tussen de Norgerbrug en de aansluiting met de N919 (Veenhuizen) gereconstrueerd. De veiligheid voor fietsers langs dit deel van de N373 wordt vergroot en de leefbaarheid verbeterd.

Bewonersbijeenkomst 30 maart 2022

Vanwege de geplande wegwerkzaamheden aan de provinciale weg N373, Huis ter Heide – Norg heeft de provincie Drenthe op 30 maart 2022 in Dinercafé Norgerhout een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen beantwoord en opmerkingen geplaatst op de tekeningen.