Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed


Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling? Bent u op zoek naar hulp en begeleiding om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen? Met het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed biedt de provincie Drenthe u advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 1,5 miljoen woningen en gebouwen zijn verduurzaamd in 2030. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een leefbare toekomst door het verminderen van de CO2-uitstoot. De provincie Drenthe heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) financiële middelen ontvangen om eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Drenthe te assisteren (ontzorgen) met het ontwikkelen van plannen van aanpak voor het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat hierbij om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren die minstens één en maximaal tien eigen gebouwen hebben. De daadwerkelijke investering in het gebouw of de gebouwen blijft altijd voor de eigenaar zelf.

Het beoogde doel is het begeleiden van 150 kleine maatschappelijk vastgoedei­genaren in hun verduurzamingsopgaven. In de periode 2021 t/m 2023 verwachten we voor ruim 200 gebouwen een verduurzamingsadvies op te stellen.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen.

Of stuur een e-mail naar maatschvastgoed@drenthe.nl.

De resultaten tot nu toe (stand van zaken december 2022):


Veelgestelde vragen

Duurzame maatregelen hebben veel voordelen voor uw organisatie. Ze dragen niet alleen bij aan een beter milieu; ze voegen ook waarde toe aan uw gebouw en uw imago. Ontvang via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed ondersteuning op maat om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen.