Programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed


Bent u eigenaar of beheerder van maatschappelijk vastgoed, zoals een dorps- of buurthuis, een culturele instelling, onderwijs- of zorginstelling? Bent u op zoek naar hulp en begeleiding om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen? Met het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed biedt de provincie Drenthe u advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 1,5 miljoen woningen en gebouwen zijn verduurzaamd in 2030. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een leefbare toekomst door het verminderen van de CO2-uitstoot.

Eind september 2020 publiceerde het Ministerie van BZK de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. De middelen zijn bedoeld om kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van gebouwen.

De provincie Drenthe heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) financiële middelen ontvangen om eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Drenthe te assisteren (ontzorgen) met het ontwikkelen van plannen van aanpak voor het verduurzamen van hun gebouwen. Het gaat hierbij om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren die minstens één en maximaal tien gebouwen in bezit hebben. De daadwerkelijke investering in het gebouw of de gebouwen blijft altijd voor de eigenaar zelf.

Het beoogde doel is het begeleiden van 150 tot 160 kleine maatschappelijk vastgoedei­genaren in hun verduurzamingsopgaven en circa 75 tot 100 gebouwen verduurzamen in 2021 t/m 2023. Er zijn elf energie­scans uitgevoerd in dorpshuizen, vijf dorpshuizen hebben n.a.v. de energiescan inmiddels maatregelen uitgevoerd.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen.

Of stuur een e-mail naar maatschvastgoed@drenthe.nl.


Ondersteuning op maat om tot een plan van aanpak te komen om uw gebouw of gebouwen te verduurzamen

Waarom uw gebouw verduurzamen?

Isolatie? Lagere energierekening.

Goede ventilatie? Prettiger binnenklimaat.

Groen dak? Grotere biodiversiteit.

Duurzame maatregelen hebben veel voordelen voor uw organisatie, niet alleen voor een beter milieu, ze voegen ook waarde toe aan uw gebouw en uw imago. Bovendien bespaart u ook nog eens (energie)kosten.