Gebouwde omgeving


Met verschillende partners werken we aan de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het netwerk waarin we samenwerken heet de Expeditie naar energieneutraal wonen. De energietransitie moet voor de inwoners van Drenthe woonlasten neutraal zijn. Dat betekent dat de maandlasten voor energiebesparende maatregelen niet hoger zouden moeten zijn dan wat het normaal aan energielasten kost. Wij zorgen voor passende financieringsmogelijkheden.

Het Drents Energieloket is het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners. We ondersteunen de energiecoöperaties met Energiewerkplaats Drenthe. Zo realiseren we opschaling van lokale initiatieven door kennis over te dragen en te delen. En stimuleren daarmee de komst van meer nieuwe energiecoöperaties. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen. Als provincie stimuleren wij hen door samenwerking en kennisdeling.

Deze collegeperiode willen we een vermindering van 27% ten opzichte van 2015 van het fossiele energiegebruik in Drentse woningen realiseren.

Projecten waar we aan werken