European Local Energy Assistance subsidie (ELENA)


European Local Energy Assistance subsidie (ELENA) is een subsidie voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalig energieproject. ELENA is bedoeld als een extra stimulans om de lokale overheid te steunen in het beter uitwerken van een groot energieproject, bijvoorbeeld met een uitgebreid businessplan. De kosten voor deze uitwerking worden voor 90% vergoed. ELENA vraagt een investeringspro­gramma van ten minste € 30 miljoen. Omdat dit voor de Drentse gemeenten individueel te veel is, zijn de projecten gebundeld in één aanvraag. Voorbeelden van projecten zijn: verduurzaming door woningcorporaties, initiatieven van energiecoöperaties en begeleiding van particuliere woningeigenaren. In 2020 is er een conceptaanvraag voorbereid voor de subsidie.