Drenthe Sport Duurzaam


Drenthe Sport Duurzaam is een project gericht op de verduurzaming van alle 225 buitensportac­commodaties in de provincie Drenthe. Dit project wordt gesubsi­dieerd door de provincie. In 2020 zijn er 40 energiescans uitge­voerd en 32 sportverenigingen hebben maatregelen uitgevoerd naar aanleiding van de energiescan en het begeleidingstraject. De deelnemende verenigingen besparen inmiddels gemiddeld 70% op hun stroomgebruik en 30% op hun gasgebruik.