Stronghouse


In het project Stronghouse wordt samengewerkt tussen meerdere regio’s in de EU. De provincie heeft, vanuit het Interreg Noordzee Programma eind 2019 bijna € 3 miljoen subsidie gekregen. Vanuit Drenthe doet de gemeente Noordenveld mee in dit project.

Dit project is gericht op het uitwisselen van methodes en middelen die ingezet worden voor individuele bewoners en collectieven (dorps- en wijkaanpakken) en het ondersteunen van woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woning. In 2020 zijn 2.000 huiseigenaren ondersteund bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en zijn vouchers ontwikkeld en verstrekt aan 8.000 woningeigenaren voor kleine energie­besparende maatregelen. Dit heeft geleid tot een CO2-reductie van 3,12 kton.

Daarnaast is de Energiecoöperatie Noordseveld verbonden aan het Stronghouse-project. Er is een opschalings­model ‘samenwerking gemeente vs. energiecoöperatie’ ontwik­keld en er zijn vanuit dit project nieuwe tools (klantreis, storytel­ling) voor het Drents Energieloket ontwikkeld.