Expeditie naar Energieneutraal Wonen


De expeditie is een samenwerking tussen inmiddels 110 partners. De deelnemers aan de expeditie hebben één gezamenlijk einddoel: een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040. De expeditie werkt met 6 versnellingsteams (Drents Energieloket/Particulieren, Huurders, Verhuurders, Marktpartijen, Overheden en Collectieven/lokale energieco­öperaties).

Elk versnellingsteam heeft één of meerdere trekkers en deze vormen samen met de expeditieleider het expeditieteam. Zij maken gezamenlijk keuzes over de jaarlijkse inzet van de expeditie. De expeditie onder­steunt deelnemers en zorgt voor de juiste uitrusting om samen de top te bereiken. De provincie heeft een belangrijke rol in de expeditie en zet samen met de partners in op realisatie van de volgende doelen:

  • 75% van de particuliere woningeigenaren is zich bewust van hun eigen energiegebruik en mogelijkheden tot verduurzaming;
  • 20% van de Drentse (particuliere) woningeigenaren neemt een besluit tot het nemen van energiebesparende maatregelen;
  • elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterk burger energie-initiatief;
  • stimuleren en faciliteren gemeenten bij versnellen energietransitie;
  • minstens 10 innovaties;
  • de partners van Expeditie Energieneutraal Wonen ervaren het netwerk als een levend netwerk. In dat kader beoordelen zij het netwerk met minimaal 8.

Kijk voor meer informatie op de website van Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe.