Bouwen, wonen en leefomgeving


Op deze pagina's is informatie te vinden over de onderwerpen met betrekking tot bouwen, wonen en leefomgeving.

Bevolkingsprognose

Provinciale bevolkingsprognose 2015- 2040

Natuurlijk Platteland

Info over Natuurlijk Platteland

Omgevingsvisie

Informatie over de Omgevingsvisie Drenthe

Plattelandsontwikkelings-programma

Info over het plattelandsontwikkelingsprogramma

Wonen: voor elke Drent een (t)huis

Meer informatie over wonen in Drenthe

Header omgevingswet

Omgevingswet

Informatie over de nieuwe omgevingswet

Klimaatadaptatie

Informatie over klimaatverandering

Uitgelicht

Onder de naam ‘Drents Overijsselse Netversterking’(DON) versterkt netbeheerder TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Overijssel en Noordwest-Drenthe.

Hoe kunnen we verschillende functies in het landschap zo combineren, dat we blijven vernieuwen, dat we Drenthe nog mooier maken, dat de Drentse identiteit behouden blijft? Het boek 'Drenthe maakt' dient als inspiratiebron  om elkaar te inspireren in de planontwikkeling voor onze ruimte, om de mogelijkheden voorstelbaar te maken.

Subsidie verwijdering asbestdaken Drenthe

De provincie Drenthe wil graag dat asbestdaken verwijderd worden. Wie in Drenthe woont kan hiervoor een speciale lening aanvragen. Hiervoor is de subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe, ook wel Asbestregeling Drenthe genoemd. Deze lening heeft aantrekkelijke voorwaarden en een vaste lage rente.

Kernkwaliteiten

De website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe is een handvat om de zes kernkwaliteiten uit de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe te verbinden aan (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.