Klankbordgroep


In de klankbordgroep betrekt de provincie ondernemers, automobilisten, bewoners en belangenorganisaties bij het onderzoek naar de verschillende alternatieven voor het gedeeltelijk verdubbelen van de N34.

De klankbordgroep heeft een belangrijke rol bij het inbrengen van ideeën/geluiden uit de omgeving. Tijdens de klankbordgroep worden de volgende punten besproken:

  • Verkeersonderzoek
  • Landschap/natuur
  • Duurzaamheid
  • Communicatie naar omgeving

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Deze kunt u hiernaast downloaden.