Natuur, milieu en energie


De provincie zorgt ervoor dat de leefomgeving voor iedereen een prettige plek is waar verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan. Wat de provincie doet en hoe de provincie dat doet, vindt u op deze website.

Bodem

Informatie over bodembeleid

Energietransitie

Energiebeleid van de provincie Drenthe

Milieu

Milieubeleid van de provincie Drenthe

Natuur

Natuurbeleid in Drenthe

Water

Waterbeleid- en beheer

Klimaatadaptatie

Informatie over klimaatverandering

Wet natuurbescherming

Beschermde natuur kunt u overal tegenkomen. Bijvoorbeeld als u buiten aan het werk gaat, een evenement organiseert in de buitenlucht of uw woning gaat isoleren. Om beschermde natuurwaarden niet verloren te laten gaan, is het van belang om tijdig te onderzoeken welke maatregelen u kunt nemen en of er wellicht een ontheffing nodig is.