Werkgroep Gijsselterweg


De werkgroep bestaat uit (representatieve) vertegenwoordigers van het gebied, waaronder  inwoners, ondernemers en afgevaardigden van de Belangenvereniging, De werkgroep wordt door een onafhankelijk voorzitter begeleid. Tijdens het eerste overleg zijn de kaders waarbinnen de uitwerking plaats vindt toegelicht. Bij de Gijsselterweg besloten om een enkelzijdige tunnel met beperkingen te realiseren. De werkgroep adviseert over de uitwerking van deze tunnel en de daarbij behorende infrastructuur.

Na vaststelling van de verslagen en overige stukken worden de besproken stukken gepubliceerd via de website van gemeente en provincie. Medewerkers van gemeente en provincie ondersteunen de werkgroep. De adviezen van de werkgroep worden voorgelegd aan het bestuur van de provincie en gemeente, waarna het bestuur een besluit gaat nemen.

Op 17 september en 4 november jl. hebben de leden van de werkgroep Gijsselterweg met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente en provincie gesproken over het ontwerp van de tunnel onder de N375. De 3e bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op 17 december a.s. Ter voorbereiding op dit overleg werkt de volgende varianten uit:

 • variant 2: Fietsers vanuit de Gijsselterweg rijden over het dek van de tunnels en via en boog door de bestaande fietstunnel. Autoverkeer op de Postweg van en naar de Gijsselterweg wordt aan de westzijde van de tunnel afgewikkeld. Aanvullend wordt een verbinding voor het fietsverkeer tussen de Postweg (zuidzijde) en het nieuwe fietspad uitgewerkt.
 • variant 3 Fietsverkeer wordt via de bestaande tunnel onder de Gijsselterweg geleid. Autoverkeer volgt de vergelijkbare route als bij variant 2;
 • variant 4. Verkeer vanaf de zuidzijde van de Postweg en de Gijsselterweg rijdt over het dek van de tunnels en vervolgens via een boog door de nieuwe tunnel in de richting van Ruinen en omgekeerd. Het fietsverkeer volgt de bestaande route.
 • (deels) verlaagde N375;
 • (deels) verhoogde N375.

Bovengenoemde varianten op het basisontwerp (gelijkzijdige tunnel voor gemotoriseerd- landbouwverkeer) worden in een matrix getoetst aan o.a. de volgende criteria:

 • Verkeersveiligheid/functionaliteit;
 • Ruimtelijke inpassing;
 • Bestemmingsplan;
 • Eigendomssituatie;
 • Omgevingsaspecten (o.a. natuur, archeologie, (grond)water)
 • Kosten

De uitwerking van de varianten en de matrix worden op 17 december a.s. gepresenteerd en met de leden werkgroep besproken. Dit moet resulteren in en voorkeursvariant die vervolgens nader wordt uitgewerkt.