De Reest


Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten.

Als gevolg van ontwatering in het omringende landbouwgebied kwam de natuur in de tweede helft van de 20e eeuw steeds meer onder druk te staan. Bloemrijke graslanden, moerassen en bossen vielen ten prooi aan verdroging. Daarbij kwam dat het eigendom van de beheerders sterk versnipperd was geraakt.

Nieuwe natuur

Dankzij de uitvoering van verschillende herstelprojecten in de afgelopen jaren is het tij gekeerd. Natuur- en waterdoelen zijn met elkaar verbonden. De bovenloop van het Reestdal is uitgebreid met 150 hectare nieuwe natuur, waarvan bijna de helft aan Drentse zijde. Waterhuishoudkundige maatregelen zijn getroffen om de afvoercapaciteit van de Reest te vergroten en de invloed van grondwater - kwel - in het dal te versterken. In periodes met veel neerslag kan in de Reest meer water worden vastgehouden. Daarmee is een belangrijke bijdrage aan de Kader Richtlijn Water geleverd; bewoners van de stad Meppel en omgeving houden de voeten voortaan droog.

Opening bovenloop Reest Drogteropslagen - Foto: Mark Schuurman

Partners

Prolander, Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, gemeente De Wolden-Hoogeveen, gemeente Meppel, Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel.

Omvang Reestdal

300 hectare, lengte 35 km, breedte beekdal 100-600 m

Beheer

Het Drentse Landschap

Meer informatie

Meer informatie over het Reestdal vind je op de website van Het Drents Landschap.


Nieuws