Werkzaamheden ecologische verbindingszone Vogelzangsewijk


Prolander is gestart met de inrichtingswerkzaamheden van de ecologische verbindingszone langs de waterlopen Vogelzangse wijk en een deel van de Zuidwoldiger waterlossing ten oosten van Zuidwolde.

De ecologische verbindingszone vormt een deel van de doorgaande verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug en het Drents plateau. Naar verwachting is de ecologische verbindingszone rond de zomer van 2021 klaar. De inzet is gericht op het verbeteren van de natuur- én waterkwaliteit in het Reestdal. Hierdoor neemt het aantal soorten dieren en planten verder toe. Denk aan insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en watervogels. Poeltjes en het plaatselijk verhogen van het waterpeil zorgen ervoor dat we het water langer vast kunnen houden in de laagte van het Eggesysteem. Dit voorkomt verdroging van het gebied.

Er worden verschillende werkzaamheden verricht. We graven de bovengrond weg en leggen poelen aan (zie afbeelding). De waterlopen worden verdiept. We richten de oevers natuurlijker in. In verschillende wegen – o.a. de Oosterweg van Zuidwolde naar Alteveer – worden faunapassages aangebracht. Een deel van de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het afdekken van vervuild terrein in de gemeente Hoogeveen.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de ecologische verbindingszonde kunt u terecht bij Prolander, via telefoonnummer 0592-365000.