Energietransitie


In Drenthe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. We gebruiken minder fossiele brandstoffen in onze woningen, we leveren een omvangrijke EU-bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien enorm in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. We werken aan de hand van de energietransitie-agenda 2020-2023 die in mei 2020 door Provinciale Staten van Drenthe vastgesteld.

Een ambitieuze agenda die laat zien hoe de provincie Drenthe de energietransitie wil versnellen en waar Drenthe wil staan in 2030 en 2050. Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit houdt in dat net zoveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd als wordt gebruikt om te wonen, leven en werken.

In de agenda zijn de speerpunten uitgewerkt waarlangs de provincie wil werken aan deze ambitie: Gebouwde omgeving, MKB en industrie, Hernieuwbare energie, Energiesysteem van Drenthe en Communicatie.

Resultaten in de energietransitie in Drenthe 2022

Aan de hand van de energietransitie-agenda 2020-2023 werkt de provincie aan de energietransitie in Drenthe. In de agenda zijn vijf speerpunten opgenomen: Hernieuwbare energie, MKB en Industrie, Gebouwde omgeving, Energiesysteem en Communicatie. In 2022 zijn binnen deze vijf speerpunten diverse resultaten behaald.

Een aantal resultaten vindt u op deze plaat. (pdf, 44 kB)

Gebouwde omgeving

Het verduurzamen van de woonomgeving

Energiesysteem

Een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem

MKB en industrie

Het verduurzamen van het bedrijfsleven

Communicatie

Samen doorpakken

Hernieuwbare energie

De groei in productie van groene energie

Energiefonds Drenthe

Het energiefonds van Provincie Drenthe

Nieuws