Gedeputeerde Staten


Commissaris van de Koning J. Klijnsma

Informatie over de commissaris van de Koning

Gedeputeerde N. Vedelaar (PvdA)

Informatie over gedeputeerde Nelleke Vedelaar

Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Informatie over gedeputeerde Henk Brink

Gedeputeerde H. Jumelet (CDA)

Informatie over gedeputeerde Henk Jumelet

Gedeputeerde J.N. Kuipers (GroenLinks)

Informatie over gedeputeerde Hans Kuipers
Tjisse Stelpstra - web

Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Informatie over gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Provinciesecretaris: W.F. Brenkman

Informatie over de provinciesecretaris

Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023

Denkend aan Drenthe zien wij een provincie waar de mensen centraal staan. Waar telt wat ze zeggen en waar ruimte is voor verschillende meningen. Het verbinden van alle geluiden uit het veelkleurige palet dat de Drentse samenleving is, vormt voor ons – PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie – de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de Drenten. Voor elkaar en met elkaar.

Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023: Terugblik

In aanloop naar Provinciale Statenverkiezingen in 2023 blikken we terug op een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren met beelden en verhalen van Drenten.