Gedeputeerde Willemien Meeuwissen


Gedeputeerde Willemien Meeuwissen is namens de VVD lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

 • Economie
 • Recreatie en toerisme
 • Agribusiness
 • Water, inclusief WMD en waterschappen
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
 • Regio Groningen-Assen
 • Informatie, data en automatisering en Interne dienstverlening
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (Algemeen en Dagelijks Bestuur)
 • Aandeelhouderschap WMD Drinkwater NV
 • Aandeelhouderschap NOM
 • Aandeelhouderschap MKB-fonds Drenthe
 • 4e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Meppel, De Wolden en Hoogeveen