Verkiezingen 2023: verkenning en formatie


Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 29 maart zijn de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Astrid Nienhuis heeft als verkenner geadviseerd dat BBB, CDA, VVD en PvdA verder in gesprek gaan over een agenda voor Drenthe voor de komende vier jaar en over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat gebeurt onder begeleiding van formateurs Johan Baltes en Roelie Goettsch.

‘Een mooi akkoord, waar iedereen zich in herkent. Daar gaan we voor’

De formatie, de weg naar een nieuw college van Gedeputeerde Staten, is in de finale fase aanbeland. BBB, PvdA, VVD en CDA zijn volop met elkaar in onderhandeling over een akkoord op hooflijnen. Dat betekent niet dat de weg geplaveid is. Integendeel, over de belangrijkste en lastige dossiers wordt nog gesproken. Het goede nieuws is dat het proces in handen is van twee formateurs met politieke én levenservaring, die goed van pas komt.