Verkiezingen 2023: verkenning en formatie


Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Op 29 maart zijn de nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Astrid Nienhuis heeft als verkenner geadviseerd dat BBB, CDA, VVD en PvdA verder in gesprek gaan over een agenda voor Drenthe voor de komende vier jaar en over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat gebeurt onder begeleiding van formateurs Johan Baltes en Roelie Goettsch.

Verkenner Nienhuis: “Ik houd het tempo erin”

Astrid Nienhuis, de huidige burgemeester van Heemstede, is aangesteld als verkenner van een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. De geboren Nijmeegse vertelt hoe zij vanuit Noord-Holland hier terecht is gekomen en wat zij de komende tijd gaat doen.