Verkenner Nienhuis: “Ik houd het tempo erin”


Astrid Nienhuis, de huidige burgemeester van Heemstede, is aangesteld als verkenner van een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. De geboren Nijmeegse vertelt hoe zij vanuit Noord-Holland hier terecht is gekomen en wat zij de komende tijd gaat doen.

De BBB heeft u gevraagd om hier als verkenner aan de slag te gaan. Hoe zijn zij uitgekomen bij de burgemeester van Heemstede?

“Ik heb de voorbije maanden een aantal bestuursleden van de BBB leren kennen en een tijdje terug heb ik Caroline van der Plas mogen ontvangen in mijn gemeente. Door die kennismakingen ben ik op de radar van de partij terecht gekomen als potentiële verkenner. Ik heb aangegeven dat ik niet in Noord-Holland aan de slag wilde gaan. Toen het verzoek vanuit Drenthe kwam, vond ik dat gelijk interessant. Deze provincie ligt voor mij natuurlijk niet om de hoek, maar ik was benieuwd hoe het er in deze kant van het land aan toe gaat. Ik denk ook dat het niet verkeerd is dat iemand met een frisse buitenstaandersblik naar de mogelijke formatie kijkt. En helemaal onbekend met Drenthe ben ik ook niet. Ik ben hier een paar keer op vakantie geweest en met mijn kinderen heb ik natuurlijk ooit Wildlands in Emmen bezocht, al heette dat toen nog anders.”

Wat spreekt u aan in de rol van verkenner?

“Ik heb een passie voor de democratie. Dat komt ook tot uitdrukking mijn hoedanigheid als burgemeester. De bevolking van Drenthe heeft zich uitgesproken, hoe doe je vervolgens recht aan de stem van de inwoners in het provinciale bestuur? Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten moeten het samen doen. Hoe doe je dat met respect voor alle inwoners van de provincie? Dat vind ik ontzettend belangrijk.”

Wat is eigenlijk het verschil tussen een informateur en een verkenner?

“Inhoudelijk is er geen verschil. De BBB heeft voor de term verkenner gekozen omdat die duidelijker en aansprekender is dan informateur.”

Wat gaat u de komende tijd precies doen?

“Ik heb al gesproken met de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, de griffier van Provinciale Staten en de ambtenaren die het formatieproces begeleiden. Daarnaast heb ik al gesprekken gevoerd met alle partijen die een zetel in het Drents Parlement hebben bemachtigd. Ik stel de partijen dezelfde vragen. Een open vraag is: hoe duiden jullie deze verkiezingen? Wat zijn jullie speerpunten en met welke partijen zouden jullie het beste kunnen samenwerken als ze moeten kiezen? Een belangrijke vraag is ook wat de échte breekpunten zijn. Daar wil ik goed zicht op hebben, want als ik een advies uitbreng, wil ik niet voor verrassingen komen te staan. Ik vraag de partijen ook wat voor soort collegeakkoord ze zouden willen sluiten: een akkoord dat helemaal is dichtgetimmerd, een akkoord op hoofdlijnen of iets daar tussenin? Dat zegt veel over de wijze waarop je met elkaar wilt besturen.”

Heeft u een deadline meegekregen van de opdrachtgever, de BBB?

“Er is geen datum opgeplakt, maar de wens is wel om zo snel mogelijk een advies uit te brengen. Ik probeer het tempo erin te houden al ben ik natuurlijk ook nog steeds burgemeester van Heemstede. De komende dagen vindt een tweede ronde gesprekken plaats. Mijn ambitie is om 6 april aanstaande mijn advies in te leveren. Daarin staat dus welke partijen elkaar zouden kunnen opzoeken voor een akkoord. Dat zou dan op 12 april in de Provinciale Staten behandeld kunnen worden. Vervolgens is het aan de BBB hieraan een vervolg te geven. Zij moeten dan een formateur aanstellen. En dan zit mijn werk erop.”

Sommigen zeggen: de formatie is kat in ‘t bakkie. De BBB gaat samen met de VVD en het CDA een college vormen. Hoe ziet u dat?

“Haha, nu probeer je me een uitspraak over de uitkomst te ontlokken. Ik realiseer me dat er in andere provincies wellicht meer scenario's mogelijk zijn dan in Drenthe. De onzekerheid is hier wat minder groot. Tegelijkertijd zijn er ook hier meer mogelijkheden dan je op het eerste gezicht zou denken. Even afwachten dus.”