Vervangingsregeling college van Gedeputeerde Staten


  • de heer J. Otter vervangt de portefeuille van de heer H.G. Jumelet;
  • de heer E. van Dijk vervangt de portefeuille van de heer J. Otter;
  • mevrouw Y.M. Turenhout vervangt de portefeuille van de heer E. van Dijk;
  • mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker vervangt de portefeuille van mevrouw Y.M. Turenhout;
  • de heer H.G. Jumelet vervangt de portefeuille van mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker.