Vervangingsregeling college van Gedeputeerde Staten


  • de heer Brink vervangt de portefeuille van mevrouw Vedelaar;
  • de heer Jumelet vervangt de portefeuille van de heer Brink;
  • de heer Kuipers vervangt de portefeuille van de heer Jumelet;
  • de heer Stelpstra vervangt de portefeuille van de heer Kuipers;
  • mevrouw Vedelaar vervangt de portefeuille van de heer Stelpstra.