Bedrijfskosten Gedeputeerde Staten


De provincie Drenthe maakt per kwartaal bekend welke bedrijfskosten er zijn gemaakt voor de Commissaris van de Koning en de leden van het college van Gedeputeerde Staten. Hieronder vindt u de overzichten.