Gedeputeerde Yvonne Turenhout


Gedeputeerde Yvonne Turenhout is namens de PvdA lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening, inclusief Omgevingsvisie
  • Wonen
  • Sociale agenda en vitaal platteland
  • Dorpsvernieuwing en regionale kernen
  • Zorg en welzijn
  • Prolander (eigenaarsrol)
  • Regio Zwolle
  • Personeel en organisatie
  • 3e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Coevorden en Emmen