Gedeputeerde Egbert van Dijk


Gedeputeerde Egbert van Dijk is namens de BBB lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.

Portefeuille

 • Financiën, Inkoop en subsidies
 • Natuur en landschap, inclusief Prolander (opdrachtgeversrol)
 • Vergunningen
 • Europa
 • Regionale Uitvoeringsdienst (eigenaarsrol)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie
 • Archief
 • Aandeelhouderschap Nederlandse Waterschapsbank
 • Aandeelhouderschap Bank Nederlandse Gemeenten
 • Aandeelhouderschap Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Aandeelhouderschap CSV Amsterdam BV
 • 2e plaatsvervangend commissaris van de Koning

Contactgedeputeerde voor Borger-Odoorn en Aa en Hunze