Doorfietsroute ‘De Groene As’ Assen - Groningen


Op doorfietsroute De Groene As kunnen fietsers gezond en snel tussen Assen en Groningen op en neer. Het is een directe verbinding langs het Noord-Willemskanaal en is een aanvulling op bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk langs het Nationaal Park Drentsche Aa. De route draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen Assen, stimuleert gezond leven, geeft een impuls voor de sector toerisme en recreatie en levert een bijdrage aan een duurzame samenleving.

Interactieve kaart

Ruim de helft van de doorfietsroute is aangelegd en in gebruik. De verwachting is dat in 2026 de gehele route is aangelegd. Klik op 'Start' in de interactieve kaart om de actuele situatie te bekijken. De kaart geeft per tracédeel aan wat nog in planvoorbereiding is en wat klaar is..

EK Wielrennen in Drenthe (september 2023)

Het EK wielrennen is naar Drenthe gehaald om Drenthe als fietsprovincie te promoten. Het parcours ging door Drentse steden en dorpen en kruiste ook de doorfietsroute bij de Vriezerbrug. Om de doorfietsroute ‘De Groene As’ te promoten hing er een spandoek aan de Vriezerbrug.