Over Natura 2000


Drenthe heeft 14 Natura 2000-gebieden. Deze maken deel uit van een netwerk van de belangrijkste Europese natuurgebieden. Dit netwerk beschermt planten en dieren die belangrijk zijn voor onze biodiversiteit. Nu en in de toekomst. De zorg voor het behoud van deze natuurgebieden van internationaal belang is een gezamenlijke taak van Europa, het Rijk en van de provincie.