Hernieuwbare energie


Bestaande fossiele bronnen worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Daarom steunen wij gebiedsinitiatieven voor zon- en windenergie die passen binnen de omgevingsvisie en streven we naar 50% lokaal eigendom voor zon- en windparken.

Ook zetten we samen met andere partijen in op maximale benutting van zonnepanelen op daken. Samen met ondernemers en de gemeenten gaan we aan de slag om zon op bedrijfsdaken tot een succes te maken. Door meervoudig ruimtegebruik benutten we slimme combinaties van energie met natuur, landbouw, infrastructuur, klimaat en wateropgaven en het stikstofvraagstuk.

Met deze inspanningen groeien we van de al gerealiseerde 10% naar 16% hernieuwbare energie.

Projecten waar we aan werken