Regionale Energie Strategie Drenthe


De Regionale Energie Strategie Drenthe (RES Drenthe) is een samenwerkingsverband van de Drentse overheden, bestaande uit de provincie, 12 gemeenten en 4 waterschappen. Zij werken binnen de RES Drenthe samen met (maatschappelijk) partners en netbeheerders. Binnen de RES worden afspraken gemaakt over de hoeveelheid grootscha­lige hernieuwbare elektriciteitsopwekking (uit zon en wind) in Drenthe in 2030 en hoe warmtebronnen het beste kunnen worden verdeeld en benut. De provincie is bestuurlijk vertegen­woordigd aan de Drentse Energie Tafel (DET) en levert ambte­lijke capaciteit. In de RES 1.0 is de ambitie opgenomen om als RES-regio Drenthe in 2030 tenminste 3,45 TWh bij te dragen aan de landelijke opgave van grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land van 35 TWh.

Kijk voor meer informatie op de website van de RES Drenthe.