Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties


Voor de reali­satie van grootschalige zon- of windparkprojecten kan een beroep gedaan worden op financiering vanuit de SDE++. Deze subsidie compenseert de onrendabele top in de exploitatiefase, maar biedt geen financiële ondersteuning in de ontwikkelfase van projecten. In de ontwikkelfase maken energiecoöperaties echter al wel kosten. Om deze periode te overbruggen heeft de provincie in 2020 verkend of deelname van Drenthe aan het nationale Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties wenselijk is. Met dit fonds kunnen energiecoöperaties geld lenen om ontwik­kelkosten gefinancierd te krijgen via een lening. Er is een plan uitgewerkt dat de provincie Drenthe € 1,2 miljoen bijdraagt aan het fonds. Het Rijk verdubbelt dat bedrag tot € 2,4 miljoen. Het gaat hierbij om ontwikkelkapitaal voor zonne- en windprojecten van een grotere omvang. Kleinere initiatieven kunnen gebun­deld een aanvraag indienen.

Handreiking Succesvol samen zonnedaken exploiteren

Voor veel lokale initiatieven is het oprichten van een opwekcoöperatie en het opzetten van een collectief zonnestroomproject een flinke stap. Het gaat in de meeste gevallen om aanzienlijke bedragen die je niet elke dag uitgeeft met veel juridische en technische zaken die je moet uitzoeken en regelen. Daarnaast is sinds 2021 is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) als opvolger van de postcoderoosregeling geopend. Deze nieuwe invulling maakt het gemakkelijker voor coöperaties om energieprojecten op te zetten. Maar hoe werkt dat dan? Daarom wil je graag weten wat er allemaal komt kijken bij het opzetten en exploiteren van zo’n zonnestroomproject.

Het Programma Lokale Energietransitie Drenthe van provincie Drenthe, de Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) en Natuur en Milieufederatie Drenthe bieden je daarom de handreiking 'Succesvol samen zonnedaken exploiteren'. Hierin worden de stappen geschetst die je doorloopt om te komen tot een eigen zonnedak. Deze handreiking heeft tot doel om de ontwikkeling van collectieve zonnedaken door met name startende coöperaties te bevorderen en belemmeringen weg te nemen.

Download de handreiking succesvol samen zonnedaken exploiteren (pdf, 14 MB)