Drentse Zonneroute A37


In 2017 tekenden Rijkswaterstaat, de Provincie Drenthe, de gemeenten Hoogeveen, Coevorden, Emmen en de twee netbeheerders, Enexis en RENDO een intentieverklaring tot verkenning van realisatie van de ‘Drentse Zonneroute A37’. De verkenning Zonneroute A37 maakt onderdeel uit van het ‘Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)gronden’. Uit de verkenning bleek dat ruim 200 hectare van het gebied rondom de A37 geschikt is voor het opwekken van zonne-energie. Op het traject kan naar verwachting 200 megawatt aan zonne-energie worden gerealiseerd.

Meer informatie: Drentse Zonneroute A37